عنوان سایت
شنبه 5اسفند 1396
  اخبار سازمان
اولین جلسه مسوولان بسیج اساتید استان مازندران با مسوولان کانون بسیج اساتید دانشکده ها وآمو ...
چهارمین جلسه شورای بررسی وتحلیل استانی با حضور اعضا ءدر تاریخ 09/11/96به میزبانی دانشگاه ...
اولین همایش جایگاه آموزش مهارتی در بسیج اقتصاد مقاومتی با همکاری دانشگاه جامع علمی کاربردی ...
نشست ویدئو کنفرانس کشوری در خصوص سیاست ها واهداف برنامه های سال 97 در تاریخ 14/11/96در است ...
دومین نشست کارگروه اندیشه ورز خواهران ازپیش همایش فرهنگی بصیرتی اساتید دانشگاه های آزاد اس ...
نشست روسای مراکز علمی کاربردی استان با حضور مسوول سازمان بسیج اساتیددر تاریخ 10/11/96در مر ...
جلسه تودیع معارفه مسوول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر -09/11/96
  اخبار برگزیده
ششمین نشست دبیرخانه بسیج اساتید دانشگاه های آزاداسلامی استان با حضور مسوول سازمان بسیج اسا ...
  اخبار عمومی
هفته وحدت گرامی باد
  اخبار دانشگاهها